Formularz kontaktowy

  
  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma HURT-DETAL Beata Racut w Tychach, kod pocztowy 43-100, ul. Prosta 57, NIP: 646-100- 50-10, ADRES E-MAIL: BIURO@RACUT.PL, TEL. 515-473-003, 602-272-221. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art.6 RODO. Administrator powołuje się na zgodę oraz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może również odbywać się w celu realizacji umowy/zlecenia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej, cofnięcia zgody lub do upływu terminu wygaśnięcia roszczeń obu stron umowy/zlecenia. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu, biuro rachunkowe. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana –narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Dane adresowe

Adres: ul. Sadowa 12
43-100 Tychy

Telefon: 515-473-003
602-272-221

Email: biuro@racut.pl

Godziny pracy

Poniedziałek: nieczynne

Wtorek: 3:30-12:00

Środa: nieczynne

Czwartek: 3:30-12:00

Piątek: 5:00-12:00

Sobota: 4:30-11:00

Niedziela: 7:00-11:00

Dane do przelewu

Tytuł przelewu: Numer opłaconej faktury

Numer konta bankowego

Dane odbiorcy: